Archiwalna Strona

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km”

Informacja z otwarcia ofert

Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych  w Żninie w 2021 r.

Część nr 1: Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo -  Mostowego  nr 1 w Skórkach

Część nr 2: Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo -  Mostowego nr 2 w  Podgórzynie

Informacja z otwarcia ofert

Usługi związane z zimowym utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2020/2021 - zwalcznie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie 

Informacja z otwarcia ofert

Modrnizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo - Młodocin - Kierzkowo na odcinku Obielewo - Młodocin o łącznej długości 3,725 km

Informacja z otwarcia ofert

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. ul. 1 Stycznia w m. Żnin od km 0+887 do km 1+278 str. prawa i od km 1+274 do km 1+374 strona lewa o łącznej długości 491 m

Informacja z otwarcia ofert

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek - Mieleszyn w miejscowości Janowiec Wlkp. i Flantrowo

Informacja z otwarcia ofert

Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń - Lubcz od km 2+345 do km 5+185, dł. 2,840 km w miejscowości Mięcierzyn 

Informacja z otwarcia ofert

Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Gąsawka w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin - Gąsawa - Ryszewo, w km 8+686, w miejscowości Gąsawa 

Informacja z otwarcia ofert

Poprawa bezpieczeństwa polegająca na remoncie drogi powiatowej nr 2370C Wolice - Barcin w m. Wolice

Informacja z otwarcia ofert

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie

Część 1 Obwód Drogowo Mostowy nr 1 w Skórkach

Część 2 Obwód Drogowo Mostowy nr 2 w Podgórzynie 

Informacja z otwarcia ofert

 
1 do 10 z 57
Archiwalna Strona