Archiwalna Strona

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Szukaj w tym dziale:

Przepisy regulujące wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów  nienormatywnych:

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 222 poz. 1321).

Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 764).

Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz 629).

Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 366).

Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych i wojewódzkich po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku osi pojedynczej do 10t, oraz wykazu dróg krajowych po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku osi pojedynczej do 8t (Dz. U. z 2012 r. poz. 1061)

Kategorie zezwoleń wydawanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie na mocy upoważnienia Zarządu Powiatu Żnińskiego i Starosty Żnińskiego

kategoria I, kategoria II, kategoria III

Opłaty

Do wniosku należy załączyć uiszczoną opłatę na konto:

59 8181 0000 0001 4863 2000 0002

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w następujących terminach

Zezwolenie kategorii I - wydaje się po uiszczeniu opłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie

Zezwolenie kategorii II - wydaję się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie

Zezwolenie kategorii III - wydaję się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie

Tabela kategorii zezwoleń i opłatoraz organy wydające

Wzory wniosków dostępne w zakładce "wnioski do pobrania" 

 
 
Archiwalna Strona