Archiwalna Strona

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Szukaj w tym dziale:

Wniosek w sprawie korzystania przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych przy drogach powiatowych należy złożyć u zarządcy drogi co najmniej z 2 tygodniowym  wyprzedzeniem załączając: 

  • rozkład jazdy
  • mapę przebiegu lini komunikacyjnej
  • wykaz przystanków których ma dotyczyc uzgodnienie  zgodnie z uchwała Rady Powiatu nr XXXII/286/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarząd Dróg Powiatowych po przeanalizowaniu wniosku wyda uzgodnineie dotyczące zasad kozystania z przystanków w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku

Uchwała w sprawie okreslenia przystanków

 

 
 
Archiwalna Strona