Archiwalna Strona

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Szukaj w tym dziale:

Modernizacja dró powiatowych: nr 2304C słabomierz - Żnin od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km, nr 2311C Jaroszewo - Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C Skórki - Rzecz (odcinek Skórki - Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km, nr 2330C Laskowo - Recz w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km, nr 2344C Łysinin - Folusz od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km

MINĄŁ TERMIN SKŁADANAI OFERT

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

SIWZ wraz z załącznikami po modyfikacji 23.12.2020

Załączniki do SIWZ wersja edyt.

Poprawiono zapis pkt 13.1. w poprzedniej wersji jego treść została omyłkowo usunięta.

Modernizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo - Młodocin - Kierzkowo na odcinku Obielewo - Młodocin o lącznej dł. 3,725 km

MINĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Plan orientacyjny

Załączniki do SIWZ

SST

Poniżej załączono obowiązującą SST dla warstwy ścieralnej 01.10.2020 r.

SST warstwa ścieralna

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. ul. 1 Stycznia w m. Żnin od km 0+887 do km 1+278 str. prawa i od km 1+274 do km 1+374 strona lewa o łącznej długości 491 m

MINĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferty i pozostałe załączniki do SIWZ

Skrócony projekt budowlano - wykonawczy

MINĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek - Mieleszyn, w miejscowości Janowiec Wlkp. i Flantrowo

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ wersja edyt.

Projekt budowlano - wykonawczy (opisy)

Projekt budowlano - wykonawczy (rysunki)

Projekt budowlano - wykonawczy (uzgodnienia))

SST

MINĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Poprawa bezpieczeństwa polegająca na remoncie drogi nr 2370c Wolice - Barcin w m. Wolice

Ogłoszenie o zamówienia

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załączniki do SIWZ wersja edyt.

 

Załączona część rysunkowa dot. remontu drogi nr 2370C jak również budowy chodnika - inwestycji zrealizowanej w 2019 r.  Podczas analizy dokumentów proszę się odnieść tylko do zakresu opisanego w SIWZ.

Część rysunkowa i SST

Pytania i odpowiedzi

TABELA NAKŁADEK

Załącznik nr 10 projekt umowy po zmianie

MINĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie

Część 1 Obwód Drogowo Mostowy nr 1 w Skórkach

Część 2 Obwód Drogowo Mostowy nr 2 w Podgórzynie 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

SST

Załączniki do SIWZ wersja edytowalna

 
 
Archiwalna Strona