Archiwalna Strona

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Szukaj w tym dziale:

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500

tel: 52 30 20 668, fax: 52 30 20 668, e-mail: zdp@znin.pl

Postępowanie administracyjne prowadzone jest zgodnie z zapisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargi i wnioski przyjmowane są przez:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie

we wtorki w godzinach od 10:00 do 15:00 (budynek 1). W przypadku kiedy wtorek przypada dniem ustawowo wolnym od pracy Dyrektor przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym.

Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie

  • Pan Adrian Kubicki- Kierownik Działu Technicznego (budynek 1);
  • Pani Kamila Nowak-Gzubicka- Kierownik Działu Finansowo-Księgowego i Administracyjno - Pracowniczego (Budynek 2);
  • Pan Kazimierz Gębala- Kierownik Obwodu Drogowo- Mostowego nr 1 w Skórkach;
  • Pan Stefan Napierała- Kierownik Obwodu Drogowo – mostowego nr 2 w Podgórzynie.
 
 
Archiwalna Strona