Archiwalna Strona

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Szukaj w tym dziale:

Modernizacja dró powiatowych: nr 2304C słabomierz - Żnin od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km, nr 2311C Jaroszewo - Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C Skórki - Rzecz (odcinek Skórki - Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km, nr 2330C Laskowo - Recz w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km, nr 2344C Łysinin - Folusz od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km

Pytania i odpowiedzi

Modernizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo - Młodocin - Kierzkowo na odcinku Obielewo - Młodocin o łącznej dł. 3,725 km

Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi 2

Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń - Lubcz od km 2+345 do km 5+185, dł. 2,840 km w miejscowości Mięcierzyn

Pytania i odpowiedzi  

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Gąsawka w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin - Gąsawa - Ryszewo, w km 8+686, w miejscowości Gąsawa

Pytania i odpowiedzi

Poprawa bezpieczeństwa polegająca na remoncie drogi powiatowej nr 2370C Wolice - Barcin w m. Wolice

Pytania i odpowiedzi

Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo - Czewujewo, długość 0,849 km

Pytania i odpowiedzi

Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C  Żnin - Janowiec Wlkp. od km 0+000 do km 1+355

Pytania i odpowiedzi

Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500

Pytania i odpowiedzi

Przebudowa obietu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. - Rogowo , w km 12+008, w m. Rogowo.

Pytania i odpowiedzi

Pytania zadane przez Wykonawców w unieważnionym postępowaniu pod nr DT 2410.18.2019 i odpowiedzi, które Zamawiający podtrzymuję w postepowaniu pod nr DT 2410.23.2019 

Pytania i odpowiedzi dla zainteresowanych wykonawców 

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. - Rogowo, w km 12+008, w m. Rogowo.

Pytania i odpowiedzi dla zainteresowanych wykonawców

UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE 

 
 
Archiwalna Strona