Archiwalna Strona

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Modernizacja dró powiatowych: nr 2304C słabomierz - Żnin od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km, nr 2311C Jaroszewo - Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C Skórki - Rzecz (odcinek Skórki - Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km, nr 2330C Laskowo - Recz w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km, nr 2344C Łysinin - Folusz od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie w 2021 r.  Część 1 – Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo -  Mostowego nr 1 w Skórkach, Część 2 – Zakup paliw dla potrzeb Obwodu Drogowo -  Mostowy nr 2  w  Podgórzynie,  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 - zwalczenie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Modernizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo - Młodocin - Kierzkowo na odcinku Obielewo - Młodocin o łącznej długości 3,725 km 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp., ul. 1 Stycznia w m. Żnin od km 0+887 do km 1+278 str. prawa i od km 1+274 do km 1+374 strona lewa o łącznej długości 491 m 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek - Mieleszyn w miejscowości Janowiec Wlkp. i Flantrowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Coton - Lubcz od km 2+345 do km 5+185, dł. 2,840 km w miejscowości Mięciewrzyn 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Gąsawka w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin - Gąsawa - Ryszewo, w km 8+686, w miejscowości Gąsawa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poprawa bezpieczeństwa polegająca na remoncie drogi powiatowej nr 2370C Wolice - Barcin w m. Wolice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie, Część 1: Obwód Drogowo Mostowy nr 1 w Skórkach, Część 2: Obwód Drogowo Mostowy nr 2 w Podgórzynie

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
1 do 10 z 53
Archiwalna Strona