Archiwalna Strona

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Szukaj w tym dziale:

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

 1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie (dalej ZDP w Żninie) jest zobowiązany w tym zakresie do:
  1. poinformowania o pochodzeniu informacji publicznej od ZDP w Żninie,
  2. poinformowaniu o czasie wytworzenia informacji publicznej przez ZDP
   w Żninie,
  3. poinformowaniu o czasie pozyskania informacji publicznej od ZDP
   w Żninie,
  4. udostępnienia informacji publicznej pozyskanej od ZDP w Żninie
   w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ust. 2.
 1. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystać informację publiczną  w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje się stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.
 2. Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie nie odpowiada za rezultat przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001243

 

 
 
Archiwalna Strona